Bouwkundig tekenwerk
Ontwerp-, bouwaanvraag-, bestek-, uitvoerings-, verkoop- en splitsingstekeningen
Bouwbesluittoetsing
Oppervlakte berekeningen (NEN 2580)
Projectbegeleiding
Directievoering
Bouwtoezicht
Kwaliteitsbewaking
Opleveringskeuringen
Conditie meting (NEN 2767)
Meerjaren onderhoudsplanningen